Käibejuhtimine hotellidele | ED for hotels | Käibejuhtimise töötoad
Viime käibejuhtimise uuele tasemele?

Käibejuhtimine

Hotelli kõrge täituvus ja majanduslik edu ei ole kunagi juhus. Õpi kasutama efektiivseid strateegiaid ja suurenda tulusid. Oleme loonud mitmeid töötubasid, mis tuginevad aastakümnete jooksul saadud kogemustele hotellikarjääris. Saagu käibejuhtimine Sinu võtmetöötajate jaoks harjumuseks.

Meie meeskonnas on üks linna parimaid käibejuhte – Kairi Stokgolm. Ta on töötanud hotellinduses alates 1995 aastast. Enamuse ajast müügimeeskonnas ja viimastel aastatel käibejuhina. Omab põhjalikke teadmisi nii käibejuhtimisest, müügist kui ka turundusest. Lõpetanud Cornelli Ülikoolis Master of Revenue Management eriala.  Ta viib läbi käibejuhtimise loenguid külalislektorina Tallinna Teeninduskoolis.

Võta ühendust
 • Vali sobilik käibejuhtimisteenus
 • Käibejuhtimisteenus

  Sul on väike hotell, spaa või hostel ning eraldi ametikohale pole piisavalt töökoormust anda, et katta ühe inimese tööjõukulud. Oled Sa kunagi mõelnud käibejuhtimisteenust sisse osta? Lisakulusid pole, kontoripinda pole vaja, kommunikatsioonikulusid ei ole, IT kulusid ei ole…

  Hoolitseme kõige eest – segmenteerimine, hinnastamine, piirangud, prognoosid.

  Konfidentsiaalsus on loomulikult garanteeritud!

  Mentorlusega käibejuhtimisteenus

  Sul on hotellis nupukas noor inimene, kes sobiks hästi käibejuhiks aga tal napib kogemusi. Töö käigus õpitakse kõige paremini ning siin tuleme appi meie ja koolitame sinu inimese esmajärguliseks käibejuhiks. Meie käibejuht töötab koos sinu poolt välja valitud tulevase käibejuhiga ning koolitab samaaegselt – paneme paika segmenteerimise, hinnastamise, piirangud, saadavuse kuni prognoosideni välja.

  Anname konkreetsed tegevusjuhised, mis kinnistavad teadmised ja viivad käibejuhtimise uuele tasemele.

  Konfidentsiaalsus on loomulikult tagatud ja projekti kestus saab olema kokkuleppeline.

  Käibejuhtimise konsultatsiooni teenus

  Projekt

  Lähteülesanne seatakse koostöös meie käibejuhi ja teie poolt. See võib hõlmata nii internetipõhiste broneerimiskanalite efektiivsuse tõstmist, käibejuhtimise protsesside tõhustamist kui ka PMS’i efektiivsemat kasutamist käibejuhtimise suunal.

  Seame eesmärgid ja ajakavad ning jälgime ja kontrollime pidevalt edasiliikumist, tagades projekti edu.

  Audit

  Auditi eesmärk on optimeerida käibejuhtimisega seotud strateegiaid. Põhjaliku analüüsi käigus selgitame välja ühe või mitu võtmevaldkonda, millel on potentsiaalsed käibe suurendamise võimalused ja valdkondi, mida saaks parandada ning kõik keskenduksid lõpptulemusele. See võib olla näiteks uute prognoosimisprotseduuride rakendamine, avaliku hinnakujunduse muutmine ja uus segmenteerimisstrateegia ning palju-palju muud.

  Seame eesmärgid ja ajakava ning jälgime ja kontrollime pidevalt edasiliikumist, tagades projekti edu. Pärast projekti lõppu pakume järelkontrolli, et asjad jätkuvad vastavalt seatud eesmärkidele ja ootustele.

  Juurutamine

  Liigume üheskoos hästi läbi mõeldud protsessis, et olla kindel selles algusest peale. Alustuseks peame mõistma hotelli protsesse ja vajadusi, enne kui hindame konkurentsi, et hotell turul õigesti positsioneerida. Segmenteerimise ja strateegiate abil edasi liikudes pakume hotellile vajalikke tööriistu, teadmisi ja protsesse nende täitmiseks ja eesmärkide saavutamiseks.

  Jätkame hotelli jõudluse jälgimist ja pakume järelkontrolli, et veenduda asjade õiges suunas liikumises.

  Käibejuhtimise koolitus

  Erinevad moodulid alates sissejuhatusest käibejuhtimisse kuni prognoosimise ja veebimüügi optimeerimiseni. Käibejuhtimine on üks olulisemaid hoobasid, mida hotellinduses kasutada, kuid siiani kasutatakse seda vaid osaliselt. Lihtsalt hindade muutmise päevad on juba ammu möödas …

  Käibejuhtimise kultuuri tuleks rakendada kõigis hotelli osakondades. Kõigil hotelli töötajatel peaksid olema põhiteadmised käibejuhtimisest.

  PMS’i käibejuhtimispõhine konfiguratsioon

  Kas hotellil on selge arusaamine kuidas ja milleks saab PMS’i (property management system) kasutada? Millist infot on võimalik programmist saada? Kuidas see aitab hotelli terviklikult? Selleks, et teha otsuseid, mis viivad edasi, on vaja andmeid mille põhjale saab otsused rajada – segmenteerimine, hinnastamise süsteem, piirangud, kliendi profiilid, käibe jaotus valdkondade kaupa, statistika kogumine ja selle lugemine ja palju-palju muud.

  Töötame koos Sinu poolt välja valitud meeskonnaga, et panna paika hotelli programmis käibejuhtimise süsteem, mis aitab teil teha õigeid ja statistikal põhinevaid otsuseid.

  Hoolitseme kõige eest!

  Segmenteerimine, hinnastamine, piirangud, prognoosid.

  Konfidentsiaalsus on loomulikult garanteeritud!

  Koolituse hind alates 490 € ja konsultatsioonid alates 89 € tund.

  Võta ühendust

Võta meiega ühendust